SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Akce

pondělí 24.10.2011
Motivační přednášky zahraničních expertů doc. Andrey Madarasové Geckové z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Assoc. profesora Jitse P. van Dijka z Univerzity v Groningenu v Nizozemí

V pondělí 24. 10. 2011 se uskutečnily dvě motivační přednášky zahraničních expertů, které vznikly v rámci projektu Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace (SODEZZ), který v současné době probíhá na Cyrilometodějské teologické fakultě. Přednášky za účasti doc. Petera Tavela, řešitele celého projektu, proděkana pro vědu a výzkum Mgr. Víta Huška, Th.D., a více než sedmdesáti studentů pronesla Van Dijk v přednášce s názvem „Our scientific environment: competition and how to survive" shrnul základní kritéria pro konkurenceschopnost univerzit na mezinárodním poli a nastínil vizi pro větší efektivitu doktorandského studia. Doc. Andrea Madarasová Gecková následně posluchačům představila výzkumný ústav v Košicích Kosice Institute for Society and Health (KISH), který se v úzké spolupráci s Univerzitou v Groningenu dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti sociálních determinant zdraví a poskytuje nejen odborné zázemí, ale především podporu pro mladé doktorandy při jejich vědeckém výzkumu.

Pozvánka na přednášku ve formátu PDF ke stažení ZDE.

čtvrtek 15.12.2011
Přednáška s odborným workshopem Prof. Thomase Kohlmanna

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Prof. Thomase Kohlmanna s názvem "Subjective Health in Population Studies: Concepts, Measurement and Social Determinants", která proběhne 15. prosince 2011 v televizní místnosti Audiovizuálního centra, Biskupské nám. 1, Olomouc.

Tato přednáška bude přenášená na našich webových stránkách on-line.

Pozvánka na přednášku ve formátu PDF ke stažení ZDE.

pondělí 30.01.2012
On-line přenos odborného semináře Prof. S. A. Reijnevelda (Groningen)

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line přenos odborného semináře Prof. S. A. Reijnevelda s názvem "Biological and social determinants of behavioural and emotionals problems during childhood and adolescence", který proběhne 30. ledna 2012 v učebně U11 na CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc.

Tento seminář bude přenášen z UPJŠ Košice on-line.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

pátek 03.02.2012
Přednáška Assoc. Prof. Jitse P. van Dijka (Groningen)

Přednáška s názvem: "Our scientific environment: competition & how to survive" proběhne 3. 2. 2012 od 8:00 v učebně P62, ul. Purkrabská, budova Pedagogické fakulty.

Tato přednáška bude ke stažení na našich webových stránkách.

Pozvánka na přednášku ve formátu PDF ke stažení ZDE.

středa 15.02.2012
Přednáška s odborným workshopem Prof. Jennie Popay (Lancaster, UK)

Přednáška s názvem: "Health Inequalities and Lay Knowledge: evidence from qualitative research" a odborný workshop s názvem: " Approaches and methods in qualitative research" proběhnou 15. 2. 2012 od 8:00 hodin v rámci UP v televizní místnosti Audiovizuálního centra, Biskupské nám. 1, Olomouc.

Tato přednáška bude přenášená na našich webových stránkách on-line.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

středa 29.02.2012
On-line přenos odborného semináře Prof. Johana Mackenbacha z UPJŠ Košice

On-line přenos odborného semináře Prof. Johana Mackenbacha na téma: "Health and disease in an unequal world" bude promítán 29. 2. 2012 od 14:00 v učebně P 62, budově PdF, ul. Purkrabská 2 v Olomouci nebo přenos budete moci sledovat on-line na našich webových stránkách.

Tento odborný seminář bude přenášen z UPJŠ Košice online.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

pondělí 12.03.2012
On-line přenos odborného semináře Mgr. Zuzany Veselské, PhD. z UPJŠ Košice

On-line přenos odborného semináře na téma: "Prezentacia vedeckych vysledkov" bude promítán 12. 3. 2012 od 14:00 v učebně U04, budově CMTF UP Olomouc, ul. Univerzitní 22, 1. patro nebo seminář budete moci sledovat on-line na našich webových stránkách.

Tento seminář bude přenášen z UPJŠ Košice online.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

pondělí 26.03.2012
Odborné workshopy Assoc. prof. Jitse. P. van Dijka (Groningen)

Odborné workshopy s názvem: "Our scientific environment: competition & how to survive" a "How to write a scientific paper" proběhnou 26. 3. 2012 od 8:30 v učebně U06, ul. Univerzitní 22, budova CMTF UP Olomouc, 2. patro. Zájemci o individuální konzultaci s prof. J.P.van Dijkem na téma tvorby odborných článků se prosím hlaste na mail: sodezz@upol.cz.

Tyto workshopy budou ke stažení na našich webových stránkách.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

úterý 10.04.2012
Vypsané granty ve spolupráci s EC EHPS

Ve spolupráci s EC EHPS se podařilo vyjednat vypsání grantů, určených pro podporu účasti zvl. mladších kolegů na 26. konferenci EHPS v Praze.

Jsou vypsány celkem tři kategorie grantů:

1)      3 EHPS Conference Grants pro studenty a mladé výzkumníky. Každý grant bude spojen s dotací max. 900 Euro k uhrazení nákladů na  konferenční registrační poplatek, ubytování a cestovné. Grant je spojen s aktivní účastní na konferenci (přednáška nebo poster).

2)      2 CREATE Workshop Grants pro studenty, kteří mají v plánu se zúčastnit workshopu CREATE. Každý grant je spojen s dotací max. 1000 Euro k uhrazení nákladů na registrační polatek workshopu, konferenční poplatek, ubytování a cestovné.

3)      2 Synergy Workshop Grants pro výzkumníky, kteří se hodaljí zúčastnit the Synergy workshop. Každý grant je spojen s dotací max. 1100 Euro k uhrazení nákladů na  registrační poplatek na workshopu, konferenční polatek, ubytování a cestovné.

Termín pro podávání žádostí o granty je  10. 4. 2012.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce: http://www.ehps.net/grants2012

pátek 20.04.2012
Mezinárodní konference doktorandů v oboru psychologie a sociální práce

7. mezinárodní konference doktorandů v oboru psychologie a sociální práce se bude konat 20. 4. 2012 na Fakultě sociálných vied a zdravotníctva UKF v Nitře. Cílem konference je poskytnout doktorandům možnost vědecké publikace, uskutečňovat výměnu názorů a zkušeností a získat nové nápady pro vědeckou práci.

Více o konferenci na: http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/phd_2012.htm

Pozvánka na konferenci ve formátu PDF ke stažení ZDE.

středa 25.04.2012
On-line přenos odborného semináře prof. Dr. Hanse-Joachima Hannicha (Greifswald)

On-line přenos odborného semináře významné osobnosti v oblasti výzkumu nerovností zdraví na téma: "Shared Decision making – a participative Approach in Doctor-Patient-communication" bude promítán 25. 4. 2012 od 17:00 v učebně U3, v budově CMTF UP Olomouc, ul. Univerzitní 22, 1. patro nebo tuto přednášku budete moci sledovat on-line na našich webových stránkách.

Tento seminář bude přenášen z UPJŠ Košice online.

 Pozvánka v PDF formátu ke stažení ZDE.

sobota 28.04.2012
Prof. Shulamith Kreitler z Izraele na MU v Brně

Katedra sociální pedagogiky MU v Brně zve všechny zájemce ve dnech 24. - 28. 4. 2012 na přednášky a workshopy prof. Shulamith Kreitler z Izraele, která je uznávaná na mezinárodním poli za přínos do psychologické praxe. Profesorka se zabývá dvěma zajímavými metodami - systémem významů a jejím odhalováním a metodou kognitivní orientace.

Veškeré aktivity budou vedeny v anglickém jazyce.

Pozvánka na přednášku s podrobnějšími informacemi v PDF formátu ke stažení ZDE.

středa 02.05.2012
On-line přenos odborného semináře Assoc.prof. Gabriela Guliše (Esbjerg, Denmark)

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line přenos odborného semináře Assoc.prof.Gabriela Guliše s názvem "Grant writing, evaluation and project coordination", který proběhne 2. května 2012 od 14:00 v učebně U03 na CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc nebo seminář budete moci sledovat on-line na našich webových stránkách.

Tento seminář bude přenášen z UPJŠ Košice on-line.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

čtvrtek 24.05.2012
Konference pozitivní psychologie v České republice

První ročník celostátní Konference pozitivní psychologie CPPC 2012 proběhne 23. - 24. 5. 2012 v Brně. Konferenci pořádá Centrum pozitivní psychologie v ČR ve spolupráci s Psychologickým ústavem Filozofické fakutly Masarykovy univerzity.

Cílem konference je oslovit všechny, kteří se věnují základnímu či aplikovanému výzkumu v oblasti pozitivní psychologie (např. téma osobní pohody, pozitivních emocí, kladných aspektů osobnosti apod.) a podělit se o svoje poznatky a zkušenosti pozitivního přístupu v poradenství a psychoterapii, výchově a vzdělávání apod.

Více informací ke konferenci naleznete na: http://www.pozitivni-psychologie.cz/clanky/konference-cppc-2012.html

Pozvánka na konferenci v PDF formátu  ke stažení ZDE.

pondělí 04.06.2012
Specifikace komunikace s dětmi a mladistvými

Zveme vás na přednášku doc. Petera Tavela: "Specifikace komunikace s dětmi a mladistvými", která se bude konat 4. 6. 2012 od 9:00 v Aule FF UP v Olomouci.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka ke stažení ve formátu pdf ZDE.

úterý 26.06.2012
Mezinárodní kongres studentů medicíny v Košicích 2012

Rádi bychom Vás informovali o konání čtvrtého ročníku Mezinárodního kongresu studentů medicíny, který se uskuteční 26. - 29. června 2012 v Košicích. Hlavním cílem ISMCK je zesílit mezinárodní síť pro vědeckou spolupráci. Mladí vědci zde mohou prezentovat své výzkumné projekty a vyměňovat si poznatky na různá témata z oblasti klinické medicíny, zubařství, farmakologie, veřejného zdravotnictví apod.

Jazykem kongresu je angličtina a více informaci naleznete na: www.ismck.com

Pozvánka na kongres ke stažení ZDE.

pátek 07.09.2012
Jak správně napsat vědecký članek?

Přednášku a workshop nizozemského odborníka Assoc. prof. J. P. van Dijka: "How to write a scientific paper & Tips and tricks for writing a scientific paper" budete moci navštívit 7. 9. 2012 od 8:30 hod. na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci, Třída Svobody 8, místnost č. 7, 2. patro.

Na přednášce a workshopu se dozvíte teoretické a praktické rady jak správně postupovat při tvoření vědeckého článku. Zájemci o přednášku nebo osobní konzultaci s panem profesorem se prosím hlaste do 27. 8. 2012 na bohdana.matuskova@upol.cz.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce za přítomnosti tlumočníka.

Pozvánka ke stažení ZDE.

středa 17.10.2012
Odloučení, ztráta a riziko transgeneračního přenosu nezpracovaného psychického traumatu v kontextu vztahové vazby

Zveme vás na workshop slovenského psychiatra MUDr. Jozefa Hašta, PhD.: "Odloučení, ztráta a riziko transgeneračního přenosu nezpracovaného psychického traumatu v kontextu vztahové vazby". Workshop proběhne 17. 10. 2012, 9:00-16:00, Katedra psychologie FF UP; učebna č. 005, Vodární 6, Olomouc.

Přihlašování zájemců na workshop přes e-mail: SODEZZ@UPOL.CZ do 01.10.2012.

Pozvánka na workshop ke stažení ZDE.

 

čtvrtek 18.10.2012
Konference Mládež a hodnoty

Zveme vás na konferenci "Mládež a hodnoty-výchova k hodnotám v kontextu pluralitnía multikulturní společnosti", která se uskuteční 18. - 19. 10. 2012 na Univerzitě Palackého, Cyrilometodějské teologické fakultě, Univerzitní 22, Olomouc.

Více informací a registraci na konferenci naleznete: http://www.confcmtf.upol.cz/mladez2012

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

středa 24.10.2012
Mezinárodní konference Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy

Katedra antropologie a zdravovědy UP v Olomouci pořádá 24. - 25. 10. 2012 mezinárodní konferenci:   "Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy".

Hlavním cílem konference je prezentovat nové poznatky z oblasti životního stylu a podpory zdraví a diskutovat možnosti ovlivnění životního stylu a zdravotního stavu současné populace dětí, mládeže a dospělé populace, prostřednictvím výchovy ke zdraví, programů podpory zdraví a prevence rizikových faktorů. Konference je určena zejména pro odbornou veřejnost a pedagogické pracovníky všech stupňů škol.

čtvrtek 25.10.2012
HBSC Autumn meeting in Košice

We would like to cordially invite you to the International HBSC Autumn meeting, which will take place in Košice October 25. – 27. 2012.

What is HBSC study? HBSC (Health Behaviour in School Aged Children) is an international study, conducted in collaboration with the World Health Organization in 43 countries, since 1983. Its purpose is to monitor health and health-related behavior of school students in their social context, and also to deepen the understanding of mechanisms influencing the differences and changes in health risk behavior and 11 -, 13 - and 15 - year old schoolchildren. These findings are important for the development of effective health promotion programs, educational programs in health and monitoring their effectiveness, both at national and international level.

(For more information please visit www.hbsc.org or www.hbsc.sk).

Venue: The Faculty of Business Economics University of Economics Tajovského 13 041 30 Košice.

Registration will begin on 25 August 2012 and will close on 18 October 2012.

čtvrtek 08.11.2012
Kurz kvantitativního výzkumu: Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu

Zveme vás na jedinečný kurz kvantitativního výzkumu: „Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu".

Lektoři: Doc. A. Madarasová Gecková, PhD, Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD, Mgr. Peter Kolarčik, PhD, Mgr. J. Kopčáková.

Odborní konzultanti: Doc. RNDr. I. Žežula Csc, RNDr. D. Klein, PhD, MUDr. J. Rosenberger, PhD.

Termíny konání kurzu:

11. 1., 18. 1., 7. 2., 8. 2., 20. 2. 2013.

Kde a kdy?

FTK UP, Neředín, Olomouc.

Vždy v čase 8:30-16:00.

Komu je kurz určen?

Všem výzkumným pracovníkům, doktorandům a studentům věnujícím se výzkumu.

Co je cílem kurzu?

Budování výzkumných kapacit v oblasti kvantitativního výzkumu, a to v oblasti metodologie, práce s vědeckou literaturou, statistického zpracování údajů, vědecké komunikace a transferu poznatků směrem k laické veřejnosti.

Kurz je bezplatný a má omezenou kapacitu! Kurz bude probíhat v 5 blocích, doporučujeme navštívit všech 5 bloků.

ZÁVAZNĚ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT do 31. 12. 2012 ZDE.

Pozvánka na akci ke stažení ZDE.

 

pondělí 19.11.2012
Transakční analýza jako cesta k poznání a sebepoznání, k sebeřízení a k umění pomáhat lidem“

Zveme vás na zajímavou přednášku prof. Vladimíra Smékala: "Transakční analýza jako cesta k poznání a sebepoznání, k sebeřízení a k umění pomáhat lidem", která se bude konat 19. 11. 2012 od 9:00 na CMTF UP, učebna U11, Olomouc.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka ke stažení ve formátu pdf ZDE.

pátek 30.11.2012
Překlad výzkumu do politiky: jak se vypořádat se systémovými obtížnostmi?

Rádi bychom vás pozvali na přednášku assoc. prof. Jitseho van Dijka z Univerzity v Groningenu: "Překlad výzkumu do politiky: jak se vypořádat se systémovými obtížnostmi?", která se uskuteční 30. listopadu od 8:30 na CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc,  v místnosti č. U8, 3. patro.

„Toto téma poukáže na to, proč je těžké změnit problémy ve společnosti (sociální nerovnosti, bída atd.) Proč, respektive jakým způsobem  je možné ovlivnit tvorbu politik. Jedná se o velmi zajímavé téma pro studenty magisterských oborů, zaměstnance univerzity a odborníky z různých kruhů jako sociální medicína, politické vědy, veřejná správa, sociální práce atd."

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.

Na přednášku se prosím registrujte do 29. listopadu 2012 ZDE.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.

pátek 11.01.2013
Kurz metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu je již obsazen

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o kurz "Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu", že je kapacita kurzu již obsazena.

Budeme připravovat další, nové kurzy, sledujte prosím naše aktuality nebo pro více informací kontaktujte Martinu Blažkovou na martina.blazkova@upol.cz

úterý 21.05.2013
Konzultační dny s doc. Mgr. Andreou Madarasovou Geckovou, PhD

V návaznosti na realizovaný kurz kvantitativního výzkumu: "Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu" s doc. Andreou Madarasovou Geckovou vám nabízíme možnost konzultací s cílem rozvíjet výzkumné kapacity a stimulovat výzkumnou produkci (vědecké projekty, vědecké výstupy) v oblasti výzkumu sociálních determinant zdraví.

Konzultační dny jsou plánované v termínech:

12. 3. 2013 (úterý) 16. 4. 2013 (úterý) 21. 5. 2013 (úterý)

V případě zájmu o tyto konzultace prosím kontaktujte: doc. Mgr. Andreu Madarasovou Geckovou, PhD na geckova@upjs.sk a dohodněte si přesný termín a obsah konzultace. Konzultace budou probíhat na CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22.

středa 26.06.2013
Témata závěrečných prací v rámci projektu SODEZZ na UP v Olomouci

V rámci projektu Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace na CMTF UP byla vypsána témata závěrečných prací. Můžete vybírat z širokého spektra témat vztahujících se k sociálním a jiným determinantám zdraví.

V případě zájmu o informace k uvedeným pracím kontaktujte Mgr. Kateřinu Hamplovou na katerina.hamplova@upol.cz.

Seznam nabízených témat závěrečných prací naleznete ZDE.

« zobrazit aktuální akce


Aktuality

Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních meto...

7.-11.4.2014 bychom Vás rádi pozvali na pokračování letní školy kvalitativních a kvantitativních metod, j...detail.

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. a to 13. 5. 2014 v 1...detail.